วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ธรรมบท. ๔

ธรรมบท ๔ อย่าง ๑. บทธรรมคือความไม่เพ่งเล็ง ๒. บทธรรมคือความไม่พยาบาท ๓. บทธรรมคือความระลึกชอบ ๔. บทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น