วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มิตร ๔ เป็นมิตรแท้

ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ 
มิตรมีอุปการะ ๑ 
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑
มิตรแนะประโยชน์ ๑ 
มิตรมีความรักใคร่ ๑ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี [เป็นมิตรแท้] ฯ

http://etipitaka.com/read?keywords=มิตรแท้&language=thai&number=143&volume=11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น