วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จะรู้ว่าเสื่อมจากอกุศลธรรมหรือไม่ ให้พิจารณาธรรม ๔ อย่างในตน

พระสาริบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ภิกษุ ภิกษุณี
จะรู้ว่าเสื่อมจากอกุศลธรรมหรือไม่ ให้พิจารณาธรรม ๔ อย่างในตน
 คือความเป็นผู้

ไพบูลด้วย
ราคะ, 
โทสะ, 
โมหะ 
และปัญญาจักษุของผู้นั้นไม่เป็นไปในฐานะที่ควรและไม่ควรอันลึกซึ้ง.http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น