วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญ มี ๔

อบายภูมิ๔

[อะบายยะพูม] น. ภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ 

นรก 

เปรตวิสัย

 อสุรกายภูมิ 

และกําเนิดดิรัจฉาน. (ป. ส. อปาย).

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/อบายภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น