วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สามัญญผล ๔

[๒๔๒] สามัญญผล ๔ อย่าง ๑. โสดาปัตติผล ๒. สกทาคามิผล ๓. อนาคามิผล ๔. อรหัตตผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น