วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

๔ ไม่ใช่มิตรแท้

บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ 
มิตรปอกลอก ๑ 
มิตรดีแต่พูด ๑ มิตรหัวประจบ ๑
มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ 
ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ

http://etipitaka.com/read?keywords=มิตรแท้&language=thai&number=143&volume=11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น