วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กัปป์ที่นับไม่ได้ ๔ อย่าง

ทรงแสดงกัปป์ที่นับไม่ได้ ๔ อย่าง๑ 
 คือ
สังวัฏฏกัปป์. 
สังวัฏฏัฏฐายีกัปป์, 
วิวัฏฏกัปป์, 
วิวัฏฏัฏฐายีกัปป์

 ทั้งสี่กัปป์นี้นับไม่ได้โดยง่ายว่า เท่านี้ปี, เท่านี้ ร้อยปี, พันปี, แสนปี.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น