วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธาตุ ๔ อย่าง

ธาตุ ๔ อย่าง


๑. ปฐวีธาตุ [ธาตุดิน]

๒. อาโปธาตุ [ธาตุน้ำ]

๓. เตโชธาตุ [ธาตุไฟ]

๔. วาโยธาตุ [ธาตุลม]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น