วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ประการ

สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ประการ
นี้ ๔ประการเป็นไฉน คือ
สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส
ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ๑
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ๑ 
ในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน ๑ 
ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ๑ 


ขอบคุณข้อมูลจาก
http://etipitaka.com/read?keywords=วิปลาส&language=thai&number=51&volume=21#