วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

กัปป์ที่นับไม่ได้ ๔ อย่าง

ทรงแสดงกัปป์ที่นับไม่ได้ ๔ อย่าง คือ


  • สังวัฏฏกัปป์.

  • สังวัฏฏัฏฐายีกัปป์,

  • วิวัฏฏกัปป์,

  • วิวัฏฏัฏฐายีกัปป์
 
ทั้งสี่กัปป์นี้นับไม่ได้โดยง่ายว่า เท่านี้ปี, เท่านี้ ร้อยปี, พันปี, แสนปี.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น