วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ปฏิสัมภิทา ( ความแตกฉาน ) ๔ อย่าง

พระสาริบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถึงปฏิสัมภิทา ( ความแตกฉาน ) ๔ อย่างที่ท่านทำให้แจ้ง คือ

ความแตกฉานในอรรถ ( เนื้อความ ),
ในธรรม ( คำสอน ),
ในนิรุตติ (ภาษาพูด )
และในปฏิภาณ ( ญาณความรู้ )

เป็นเหตุให้ท่านตอบปัญหาได้ในที่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดา.

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น