วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ปฏิปทา ๔ อย่าง

ทรงแสดงปฏิปทา ๔ อย่าง

มีชื่อเดียวกัน แต่ต่างใน คือ

๑. ปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า

๒. ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว

๓. ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า

๔. ปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว.


ทรงแสดงปฏิปทา ๔ อย่าง

 มีชื่อเดียวกัน แต่ต่างใน คือ

๑. ปฏิบัติไม่อดทน

๒. ปฏิบัติอดทน

๓. ปฏิบัติข่ม

๔. ปฏิบัติสงบ.

พระมหาโมคคัลลานะตอบพระสาริบุตร ว่า ท่านอาศัย การปฏิบัติลำบาก และรู้ได้ช้า มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ.

พระสาริบุตรตอบพระมหาโมคคัลลานะ ว่า ท่านอาศัย การปฏิบัติสะดวก และรู้ได้เร็ว มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ.

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น