วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

พระองค์พึงทราบได้โดยฐานะ ๔

ทรงแสดงฐานะ ๔ ที่พึงทราบได้โดยฐานะ ๔ คือ
๑. ศีล พึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
๒. ความสะอาดพึงทราบได้ด้วยการสนทนา
๓. กำลัง ( ใจ ) พึงทราบได้ในเวลามีอันตรายเกิด ขึ้น
๔. ปัญญา พึงทราบได้ด้วยการถาม การตอบ.

ทั้งสี่ข้อนี้ ต้องอาศัยเวลานาน และผู้ทราบก็ต้องใส่ใจและมีปัญญา.

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น