วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

กำลัง ๔ อย่าง

ทรงแสดงกำลัง ๔ อย่าง แบ่งเป็น ๔ นัย คือ
 ๑. กำลังคือความเชื่อ, ความเพียร, ความตั้งใจมั่น, ปัญญา.
 ๒. กำลังคือปัญญา, ความเพียร, ความไม่มีโทษ, การสงเคราะห์.
 ๓. กำลังคือความระลึกได้, ความตั้งใจมั่น, ความไม่มีโทษ, การสงเคราะห์.
 ๔. กำลังคือการ พิจราณา, การอบรม, ความไม่มีโทษ, การสงเคราะห์.

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น