วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

สภาพแห่งทุกข์เป็นทุกข์๔

สภาพที่บีบคั้นแห่งทุกข์ ๑
สภาพแห่งทุกข์ อันปัจจัยปรุงแต่ง ๑
สภาพที่ให้เดือดร้อน ๑
สภาพที่แปรไป ๑

สภาพแห่งทุกข์เป็นทุกข์๔ ประการนี้ เป็นของแท้สภาพ
ความหมาย
น. ความเป็นเองตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ, ลักษณะในตัวเอง; ภาวะ, ธรรมชาติ. (ป. สภาว; ส. สฺวภาว).


แปร
ความหมาย
[แปฺร] ก. เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น