วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

อาหาร ๔

อาหาร ๔ อย่างเป็นไฉน? คือ
             ๑ อาหาร คือ คำข้าว หยาบหรือละเอียด
             ๒ อาหาร คือ ผัสสะ
             ๓ อาหาร คือ ความคิดอ่าน [จงใจ]
             ๔ อาหาร คือ วิญญาณ [ความรู้แจ้งทางทวาร ๖]

http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=12&A=1518&Z=1753&pagebreak=0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น