วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปรมัตถธรรมมี ๔

ปรมัตถธรรมมี ๔ คือ
จิตปรมัตถ์ ๑  
เจตสิกปรมัตถ์ ๑
รูปปรมัตถ์ ๑
นิพพานปรมัตถ์ ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น