วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มหาปณิธาน 4

มหาปณิธาน 4
มหาปณิธาน 4 ประกอบด้วย
  1. เราจะละกิเลสให้หมด
  2. เราจะศึกษาสัจธรรมให้จบ
  3. เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
  4. เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น